Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 


Cadaqués, CT. 17488
Spain

Festival Internacional de Fotografa de Cadaqués

 

Patrons cat

Involved

MECENAS

Des de la creació del festival, InCadaques ha rebut el suport de companyies i particulars que desitgen unir-se a l'esforç de crear i desenvolupar iniciatives culturals. Els mecenes fan una contribució essencial a l'esdeveniment. Trajan idees i recomanacions, trobem entre els nostres associats més valuosos.
Les donacions dels mecens nostres permisos financen l'associació del Festival InCadaqués, recolzant així nostres objectes de qualitat i del desenvolupament a llarg termini del festival.

 

A canvi de su suport, els convidem a gaudir dels següents beneficis:


• Accés privilegiat als esdeveniments i tallers del festival

• Visibilitat única com a mecenes del festival

• Trobades relacionades amb la programació per viure el Festival el més a prop possible.

• Beneficis exclusius pels qui t'envolten (empleats, amics)

• Un marc fiscal favorable, pel que fa a l'elegibilitat per país *

* Per als contribuents francesos, segons la llei de l'1 d'agost de 2003 a favor de mecenatge Corporatiu.

 

Per al Festival InCadaqués, els convidats han recolzat la seva recaptació de fons per convertir-se en mecenes.

Donate

 

 

Patrons.jpg

Volem agrair especialment als nostres mecenes que van fer possible InCadaqués.

FABIENNE BARADAT

BEATRICE CARACCIOLO

Iris Gioia

Catherine Javal

Fernando Marocci

Martine Marocci

Catherine Moore