Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 


Cadaqués, CT. 17488
Spain

Festival Internacional de Fotografa de Cadaqués

 

Agenda

Back to All Events

WORKSHOP CERAMIC & STONE TRANSFER Part 2 + THOMAS GOSSET & ALICIA CUYUELA

  • 19 Carrer Vigilant Cadaqués, CT, 17488 España (map)

ES // Con el taller de Thomas Gosset y Alicia Cuyuela descubrirá las posibilidades de foto transferencia con emulsión en soportes como cerámica y piedras.

CAT // Amb el taller de Thomas Gosset i Alicia Cuyuela, descobrirà les possibilitats de foto transferència amb emulsió en suports com ceràmica i pedres.

FR // Avec l'atelier de Thomas Gosset et Alicia Cuyuela, vous découvrirez les possibilités de transfert de photo avec émulsion dans des supports tels que la céramique et les pierres.

EN // With the workshop of Thomas Gosset and Alicia Cuyuela, you will discover the possibilities of photo transfer with emulsion in supports such as ceramics and stones.

 

Earlier Event: September 22
CASA DALI Visita con Mercè Donat